تجهیزات پزشکی نبض
  tel   

  تماس با ما :  تلفن:            7 26 98 45 0313

  فروش :         3 80 80 50 0913
  خدمات :        4 80 80 50 0913
  مدیریت:        5 80 80 50 0913
  پشتیبانی :      6 80 80 50 0913
  فکس :           7 30 97 45 0313
  location

  آدرس دفتر:


  اصفهان ، خیابان کاوه ، خیابان اشراق شمالی ، مجتع تجاری دلتا 1 ،طبقه سوم ،واحد 6