حضور شرکت نبض (نماینده انحصاری مجتمع صنعتی بعثت)در نمایشگاه بین المللی ایران هلث 

3 تا 6 خرداد 1401

نبض|فیلتر هپا|hepa|هود لامینار|مجتمع صنعتی بعثت

حضور شرکت نبض (نماینده انحصاری مجتمع صنعتی بعثت)در نمایشگاه بین المللی ایران هلث 

18 تا 21 خرداد 1398

نبض|نمایشگاه تجهیزات پزشکی اصفهان|فیلتر هپا|هود لامینار|مجتمع بعثت

حضور شرکت نبض (نماینده انحصاری مجتمع صنعتی بعثت)در نمایشگاه تجهیزات پزشکی اصفهان

19 الی 22 دی 1397

نبض|نمایشگاه تجهیزات پزشکی اصفهان|فیلتر هپا|هود لامینار|مجتمع بعثت
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp