ست های جراحی عمومی و تخصصی

 

شرکت نبض ( نمایندگی شرکت آل معصوم در استان اصفهان) ارایه دهنده انواع ست های جراحی 

 

ست های جراحی ست های جراحی ست های جراحی ست های جراحی ست های جراحی ست های جراحی ست های جراحی ست های جراحی ست های جراحی ست های جراحی ست های جراحی ست های جراحی

ست های جراحی عمومی

ست های جراحی عمومی

 

* ست وازکتومی دکتر لی
* ست پانسمان
* ست احیاء نوزاد
* ست سونداژ
* ست بخیه
* ست تشریح

* ست ختنه
* ست وازکتومی
* ست LP
* ست کت دان اطفال
* ست همورویید

 

no-repeat;left top;;

auto

 

* ست های کت دان بزرگسال
* ست شکاف کام
* ست چسب تیوپ بزرگسال
* ست چسب تیوپ اطفال
* ست لب شکری
* ست جنرال کوچک
* ست هیدروسل واریکوسل
* ست تیوبکتومی
* ست جنرال
*ست جنرال ظریف

 

no-repeat;left top;;

auto

 

* ست پولیپ های رکتوم
* ست فتق بزرگسال
* ست فتق اطفال
* ست آپاندیس و آپانکتومی
* ست لاپاراتومی اطفال
* ست لاپاراتومی بزرگسال
* ست پروستات بزرگسال
* ست کیسه صفرا

 

no-repeat;left top;;

auto

ست های ارتوپدی

 

* ست گچ بری
* ست ریداکشن بن کلمپ
* ست سر کلاژ
* ست آمپوتاسیون
* ست جنرال ارتوپدی
* ست ارتوپدی ساق
* ست ارتوپدی ران
* ست ارتوپدی ساعد
* ست میکروسرجری دست

no-repeat;left top;;

auto

ست های جراحی قلب و عروق

 

* ست توراکس
* ست عروق
* ست قلب باز
* ست قلب بسته
* ست توراکوتومی
* ست پمپ
* ست رفع تنگی دریچه میترال
* ست رفع تنگی دریچه آيورت
* ست بای پس کرونری
* ست فمورپاپلیتال

 

no-repeat;left t

auto

ست های جراحی مغز و اعصاب

 

* ست هیپوفیز
* ست اسپاینال و اپی دورال
* ست میکروسرجری
* ست عروق میکرو
* ست لامینکتومی
* ست کرانیاتومی

 

no-repeat;left top;;

auto

ست های جراحی پوست و سوختگی

 

 

* ست خالبرداری پوست
* ست بیوبسی
* ست دبریدمال
* ست جراحی پلاستیک
* ست ترمیم سوختگی
* ست میکروسرجری سوختگی

 

no-repeat;left top;;

auto

ست های اورولوژی

 

 

* ست اورولوژی
* ست نفرکتومی
* ست پیوند حالب
* ست پیوند کلیه (دهنده)
* ست پیوند کلیه (گیرنده)

 

no-repeat;left top;;

auto

ست های جراحی چشمی

 

* ست چشمی شالازیون
* ست چشمی فیکو
* ست چشمی تراخم
* ست چشمی گلوکوم
* ست چشمی DCR
* ست چشمی کاتاراکت
* ست چشمی بیسیک

 

no-repeat;left top;;

auto

ست های جراحی زنان

 

* ست پرپ
* ست Postpartum
* ست معاینه زنان
* ست جاگذاری AUD
* ست اپیزیاتومی
* ست زایمان طبیعی
* ست پر کلمسی احیاء مادر<
* ست مک دونالد
* ست خونریزی بعد از زایمان
* ست TL
* ست سیستول و رکتوسل
* ست کورتاژD&C
* ست شیرودکا
* ست هیستروکتومی واژینال
* ست افتادگی رحم
* ست سرویکال دهانه رحم
* ست سزارین و توبالیگشن
* ست اپی ریپر
* ست هیسترکتومی آبدومینال

 

no-repeat;left top;;

auto

ست های ENT

 

* ست معاینه گوش
* ست شستشوی گوش
* ست معاینه ENT
* ست فاشیوتومی
* ست لوزه و آدنویید
* ست تراکستومی
* ست سپتوم پلاستی
* ست تیروییداکتومی
* ست رینوپلاستی
* ست رینو سپتوم پلاستی
* ست حلزونی
* ست تیمپانوپلاستی و استابیدکتومی
* ست کریکوتیروییدتومی

 

no-repeat;left top;;

auto

ست های تشخیصی و بیهوشی

 

* ست اتوسکوپی
* ست آفتالموسکوپ
* ست لارنگسکوپ

 

no-repeat;left top;;

auto

نبض (نویدبخش ضربان)
اتصال به واتساپ