اتاق تمیز

(Clean Room)

نبض|نویدبخش ضربان |nabz|laminar flow|هود لامینار |مجتمع صنعتی بعثت

اتاق تمیز (clean room) فضایی است که غلظت ذرات موجود در هوای آن تحت کنترل است و به گونه ای طراحی و به کار گیری می شود که حداقل ورود ، تولید و ماندگاری ذرات را در داخل اتاق داشته باشد و همچنین پارامترهای مرتبط دیگر نظیر دما ، فشار و رطوبت در صورت لزوم کاملا تحت کنترل قرار می گیرند.

این فضاها جهت تولید قطعات مورد نیاز در صنایع الکترونیک و کامپیوتر ، صنایع هوا فضا ، صنایع ابزار دقیق ، کالیبراسیون ، تولید میکروماشینها و همچنین فرایند تولید انواع داروها ، تجهیزات پزشکی ، کاربردهای بیمارستانی، اتاق عمل ، ICU ، آزمایشات و تحقیقات صنعتی و پزشکی کاربرد دارند. شرکت نبض توانایی ارایه ی انواع کلین روم های ثابت و سیار را در کلاسهای مختلف دارد.

انواع اتاق تمیز بر اساس جریان هوا

*اتاق تمیزبا جریان غیر مستقیم یا نا آرام

* اتاق تمیز با جریان مستقیم یا آرام

* اتاق تمیز با فشار مثبت

* اتاق تمیز با فشار منفی

نبض |nabz|نوید بخش ضربان|اتاق تمیز (clean room)|مجتمع صنعتی بعثت
اتاق تمیز (clean room)
نبض (نویدبخش ضربان)
اتصال به واتساپ